Vizyon & Misyon

        Merkez Müdürlüğümüzün vizyonu; Türkiye’nin otomotiv teknolojisi konusunda ortaya koyduğu ulusal hedefleri doğrultusunda, ileri ve özgün teknolojiyi oluşturmak, böylece Türkiye’nin otomotiv alanında teknolojik ve ekonomik dışa bağımlılığını ortadan kaldırmak veya en aza indirmek ve özgün teknolojileri sürekli geliştiren, bilimsel ve teknolojik çalışmaları destekleyen ulusal bir uzmanlık merkezi olmak,, en yeni teknolojiyi oluşturabilecek özelliklerde nitelikli mühendisler yetiştirmek ve bilimsel çalışmaları için onları teşvik ederek gerekli olan imkânları sağlamak, Türkiye’de motor ve motorlu taşıt teknolojileri alanında çalışan veya çalışmak isteyen araştırmacıları desteklemek, alanında en iyi altyapıyı oluşturarak, otomotiv sektörü kuruluşlarının ihtiyaçlarına cevap vermek, yatırım yapmalarını cesaretlendirmek ve yatırım yapanlara gerekli araştırma-geliştirme (Ar-Ge) desteğini vermektir.

Bu vizyon doğrultusunda:

a) Motor ve motorlu araçlar teknolojileri alanında araştırma yapmak, ulusal ve uluslar arası projeler yürütmek,

b) Ulusal ve uluslararası düzeyde ilgili kurslar, konferanslar, seminerler, yarışmalar, kongreler, sempozyumlar düzenlemek,

c) Nitelikli otomotiv mühendisleri yetiştirmek amacıyla Üniversite mensuplarının araştırma faaliyetlerine destek olmak,

ç) Öğrencilerin ilgili konularda yüksek lisans ve doktora çalışmalarına gerekli altyapıyı ve danışmanlık hizmetlerini sağlayarak motorlar ve motorlu taşıtlar alanında uzman insan gücü yetiştirmek,

d) Merkezin amaçları doğrultusunda ulusal ve uluslararası kuruluş ve kişilerle işbirliği yapmak, ilişkileri geliştirmek, ortak çalışmalar yapmak, bilimsel, teknik bilgi ve hizmet alış verişi yapmak,

e) Otomotiv sektörüne ihtiyaç duydukları ilgili alanlarda araştırma, inceleme, danışmanlık ve benzeri hizmetleri vermek, tasarım, analiz, test ve teknoloji geliştirme desteği sağlamak,

f) Bilimsel görüş vermek, rapor hazırlamak ve toplumda motor ve motorlu araç teknolojileri konusunda farkındalık oluşturmak,

g) Motorlar ve motorlu araçlar konusunda yapılan bilimsel ve uygulamalı çalışmalara katkıda bulunmak, yeni çalışmaların yapılmasını teşvik etmek gibi faaliyetleri de kendisine misyon edinmiştir.

 

 

Yayın Tarihi: 01/01/2013
Okunma Sayısı: 2501